Bel ons op 06-20227015 info@bureau-stap.nl

Organisatiecoach. Huh!? Wat is dat!?

Organisatiecoach noem ik mijzelf. Het staat op mijn LinkedIn,visitekaartje bureau-stap op mijn website en op mijn visitekaartje. Een veel gehoorde vraag de laatste weken is: Wat is dat nou eigenlijk precies? Ik leg het uit.

Stel je even voor: een bedrijf met verschillende afdelingen. De mensen die er werken zorgen, vanuit hun eigen deskundigheid, samen voor een fantastisch product. De klanten zijn tevreden. Kortom: wat wil je nog meer?

Maar: ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’. Je ziet plotseling andere bedrijven eenzelfde product aanbieden voor een gunstiger prijs, met meer mogelijkheden. De energieprijzen stijgen, wat de winst onder druk zet. De arbeidsmarkt verandert en kunt niet meer zo gemakkelijk goed opgeleide mensen binnenhalen en vasthouden. En dan komt er ook nog een Brexit achteraan. Het is de hoogste tijd voor een ferme ingreep in de organisatie; het roer moet om als we de winst willen behouden of nog beter, willen laten toenemen.

Tijd voor een vergadering van directie en teamleiders. In heldere lijnen wordt de situatie geschetst en worden nieuwe doelen geformuleerd. Taak voor de teamleiders deze gedachten en doelen binnen het bedrijf te verspreiden en het de werknemers eigen te laten maken. En mocht het nodig zijn: teamcoaching kan zorgen voor betere gezamenlijke prestaties. Geregeld! Oef, dat was op het nippertje.

Organisatie coaching bureau-stapJammer nou dat een koerswijziging die van bovenaf wordt opgelegd vaak niet het gewenste resultaat geeft. Zeker niet op langere termijn. Er kunnen veel redenen zijn waardoor men weer in oude voetsporen treedt. ‘Wat we altijd deden was veel makkelijker.’

Een organisatiecoach laat dit niet gebeuren. Die kijkt naar de hele organisatie en ziet het bedrijf als één geheel, waarbinnen teams en individuele personen hun steentje bijdragen aan het eindresultaat.

Die organisatie bestaat uit individuen en niet uit robots. Ieder van die mensen heeft zijn/haar eigen kennis, ervaring, vaardigheden, talenten, hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Wanneer deze worden gebruikt, hiermee rekening wordt gehouden, die beter op elkaar worden afgestemd dan zul je zien: de organisatie is tot veel meer in staat dan tot nu gedacht werd.

Het zou wel heel vreemd zijn wanneer er tijdens dit proces nergens sprake is van weerstand of ongemak. Daar is de organisatiecoach op voorbereid. Ze blijft observeren, spiegelen, confronteren, gebruikt humor en neemt de mensen continu mee in het ontwikkelproces.

Dit is een proces waarin men de gezamenlijke mogelijkheden leert ontdekken, benutten en zo uiteindelijk de prestaties weet te vergroten.

Het recept van Bureau-Stap

Niet doen:

 • Zelf doen
 • Reageren vanuit je comfortzone en doen wat je altijd deed
 • Weerstand de kop indrukken
 • Strakke regels opstellen
 • Extra projecten starten
 • Alles anders laten doen
 • In managementtaal blijven hangen
 • Wachten op het resultaat
 • Klagen over de ander

Wel doen:

 • bureau stap buro logo coaching inschakelen
 • Kijken, luisteren en vragen stellen
 • Delen van wat je ziet en hoort
 • Gezamenlijk een plan maken en uitvoeren
 • Samen werken aan verbeteringen tijdens het dagelijkse werk.
 • Aansluiten bij wat wél werkt.
 • Ontwikkelen van leiderschap
 • Checken door te kijken, luisteren en te vragen of het gewenst eindresultaat wordt behaald
 • Doorgaan tot het eindresultaat is geborgd en een coach niet meer nodig is.

Ingrediënten van Alina  organisatie coaching wat is dat

Positieve energie
Praktijkgericht
Realistisch
Verbeteringsgericht
Gezamenlijk
Doorzetten
Scherp